Thông tin thành viên

651099.jpg";i:1;i:200;i:2;i:141;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nhiễu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nhonhieu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Chí Linh
Quận/huyện Huyện Chí Linh
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Thực tôi chưa có thành tích đáng kể. Nhưng tôi nhiều năm liền tham gia hội giảng cấp Tỉnh, tuy nhiên tôi chỉ là người trợ giảng. Thường thiết kế giáo án cho các giáo viên dạy và Hội giảng.Tôi được nghe các từ nhận xét là: mẫn cán, nhiệt tình, linh hoạt, đa...năng. hì hì...
Xác thực bởi Phạm Thị Bích Hằng, Phạm Công Đính
Đã đưa lên 174 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 691 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 337 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8329 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này