Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đức Nam
Giới tính Nam
Website https://ducnam1971.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Trương Thu Hiếu
Đã đưa lên 3941 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 404 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1238 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 295510 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này