Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Công Đính
Giới tính Nam
Website https://pcongdinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phả Lại
Quận/huyện Huyện Chí Linh
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Tin học, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 740 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 228 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 785 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 199094 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này