Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Việt Chương
Giới tính Nam
Website https://amnhacpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Lâm
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Hà Việt Chương, Đỗ Thị Cúc
Đã đưa lên 1611 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 118 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1047 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 219722 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này