Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Cúc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dothicucpt
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Lâm
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên tiểu học
Xác thực bởi Hà Trần Giang Duy, Hà Việt Chương
Đã đưa lên 105 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3817 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này