Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hồ Minh Nghĩa
Giới tính Nam
Đơn vị PHÒNG VHTT H. BÙ ĐỐP
Tỉnh/thành BÌNH PHƯỚC
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này