Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Website https://nga270579.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Đức Khăm, Đào Viết Thánh
Đã đưa lên 636 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 198 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1657 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11092 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này