Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Quang Hớn
Giới tính Nam
Website https://quanghon77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bằng - Vinh An
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Trần Công Chiến, Võ Thị Mai
Đã đưa lên 288 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 33 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 683 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41827 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này