Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tửu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyentuu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Lao Bảo
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Lê Quang Vinh, Phạm Công Hiền
Đã đưa lên 253 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 472 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 312 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60467 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này