Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Hoàng Hải
Giới tính Nam
Đơn vị TN2
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 423 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1791 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này