Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Bích Thủy
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THTHCS Nguyễn Viết Xuân
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 61 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 74 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36694 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này