Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn Huy nam
Giới tính Nam
Đơn vị trường tiểu học Hồng Thái đông
Tỉnh/thành Quảng ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13521 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này