Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Avatar

Thầy có thường giải các đề thi tin học trẻ  không thầy? Có những bài rất khó. 

Avatar

Thầy có thể giúp em hai bài toán này không?

Bài 1: Quan sát dãy số sau và thay thế 3 dấu ? bằng ba số hạng liên tiếp của dãy số và cho biết dãy trên có tên gọi là gì?

1,3,5,7,11,13,17,?,?,?.
Bài 2: Quan sát dãy số sau và thay thế 2 dấu ? bằng hai số hạng liên tiếp của dãy số và cho biết dãy trên có tên gọi là gì?
1,2,6,24,?,?
 
Gửi ý kiến