Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Hướng dẫn ghi chép sổ Đội

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Tiến Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:02' 16-12-2010
Dung lượng: 445.5 KB
Số lượt tải: 836
Số lượt thích: 0 người
14.11.06
Nguyen Muoi
nhiệt liệt chào mừng
các bạn đến dự chuyên đề


Hướng dẫn
ghi chép sổ Đội
14.11.06
Nguyen Muoi
mục tiêu
Kết thúc chuyên đề, học viên có khả năng:
Trình bày được cách ghi chép sổ Đội;
Thực hành ghi chép được các loại sổ Đội;
Hướng dẫn được cho cán bộ Đội cách ghi chép sổ Đội;
14.11.06
Nguyen Muoi
cấu trúc
Giới thiệu cấu trúc từng loại sổ
Các hoạt động
- Hoạt động 1: Cách ghi sổ TPT
- Hoạt động 2: Cách ghi sổ NQLĐ
- Hoạt động 3: Cách ghi sổ công tác chi đội
- Hoạt động 4: Cách ghi sổ công tác nhi đồng
Kết luận
14.11.06
Nguyen Muoi
giới thiệu cấu trúc từng loại sổ công tác Đội
Cấu trúc sổ Tổng phụ trách
Phần 1: Trang hướng dẫn ghi chép sổ
Phần 2: Kế hoạch hoạt động Đội năm học.
Phần 3: Các trang số liệu thống kê.
Phần 4: Ghi phát động, theo dõi, sơ kết 5 đợt thi đua.
Phần 5: Nội dung, kết quả kiểm tra chi đội mạnh học kì I, II.
Phần 6: Danh sách cán bộ Đội đạt giải thưởng Dương Văn Nội.
Phần 7: Công tác khác
Phần 8: Nhận xét, đánh giá của BGH, HĐĐ các cấp.
14.11.06
Nguyen Muoi
giới thiệu cấu trúc từng loại sổ công tác Đội
Cấu trúc sổ nghị quyết liên đội
Phần 1: Trang hướng dẫn ghi chép sổ
Phần 2: Tiêu chuẩn LĐM, chủ đề năm học
Phần 3: Kế hoạch hoạt động Đội năm học.
Phần 4: Danh sách cán bộ các chi đội, đội TTMN, Đội sao đỏ, hoạt động XHTT, CTMN, KHN.
Phần 5: Ghi biên bản các cuộc họp.
Phần 6: Sơ kết học kì I, tổng kết năm học.
Phần 7: Nhận xét, đánh giá, xếp loại sổ của TPT, có xác nhận của BGH, HĐĐ các cấp.
14.11.06
Nguyen Muoi
giới thiệu cấu trúc từng loại sổ công tác Đội
Cấu trúc sổ công tác chi đội
Phần 1: Trang hướng dẫn ghi sổ
Phần 2: Tiêu chuẩn CĐM, chủ đề năm học, CNBH, chỉ tiêu phấn đấu.
Phần 3: Chương trình hoạt động Đội năm học.
Phần 4: Công tác tổ chức của Đội (BCH CĐ, DS đội viên các phân đội, PTS nhi đồng).
Phần 5: Ghi biên bản sinh hoạt chi đội từng tháng.
Phần 6: Theo dõi CTMN, gương người tốt - việc tốt.
Phần 7: Sơ kết học kì I, tổng kết năm học.
Phần 8: Nhận xét, đánh giá, xếp loại sổ của BCHLĐ, có xác nhận của TPT, BGH, HĐĐ các cấp.
14.11.06
Nguyen Muoi
giới thiệu cấu trúc từng loại sổ công tác Đội
Cấu trúc sổ công tác nhi đồng
Phần 1: Trang hướng dẫn ghi sổ
Phần 2: Tiêu chuẩn Sao CNBH, PTS giỏi, chủ đề năm học, DS BCH LĐ phụ trách công tác nhi đồng, số liệu thống kê.
Phần 3: Chương trình kế hoạch công tác nhi đồng trong năm học.
Phần 4: Số liệu tổ chức nhi đồng, nhóm trưởng PTS.
Phần 5: Kế hoạch, kết quả công tác nhi đồng từng tháng.
Phần 6: Sơ kết học kì I, tổng kết công tác nhi đồng trong năm học.
Phần 7: Nhận xét, đánh giá, xếp loại sổ của BGH, HĐĐ các cấp.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
Phần 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội trong năm học
Kế hoạch chung
Đặc điểm tình hình, chủ đề, mục tiêu, trọng tâm, hoạt động tập trung.
Các chương trình công tác (theo 5 hoạt động, 9 mảng công tác)
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách

14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách

14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Lưu ý
Khối tiểu học nhập CT1 với CT2 như sau

HĐ1: Nhi đồng Ngoan - rèn Đức
HĐ2: Nhi đồng Chăm - luyện Tài
HĐ3: Vui khoẻ hướng tới tương lai
HĐ4: NĐ bạn tốt - khăn hồng tình nguyện
HĐ5: NĐ yêu Sao, yêu Đội - Xây dựng Đội vững mạnh.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
Phần 2: Ghi kế hoạch các đợt thi đua
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Lưu ý

Đợt 1: Từ 5.9 đến 15.10
Đợt 2: Từ 16.10 đến 20.11
Đợt 3: Từ 21.11 đến 22.12 + tuần đệm
Đợt 4: Đầu học kì II đến 26.3.
Đợt 5: Từ 27.3 đến 19.5.
Cột ghi những hoạt động chính không ghi theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác.
Kết thúc kế hoạch có BGH kí, đóng dấu
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Phần ghi số liệu thống kê, danh sách BCH Liên đội, đội nghi lễ, các chi đội, đội TTMN.
* HĐ XHTT
* CTMN: ghi thời gian thực hiện theo tuần, ngày.


14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Phần ghi 5 đợt thi đua

- Phát động, sơ kết thi đua theo 5 hoạt động, 9 mảng công tác.
- Theo dõi thi đua: Để thuận lợi phải tổng hợp số liệu trước khi kết thúc đợt ít nhất 3 ngày.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Phần ghi 5 đợt thi đua
- Theo dõi thi đua

14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Phần ghi nội dung và kết quả kiểm tra chi đội mạnh: gồm 2 phần sau
- Phần 1: Ghi thời gian, nội dung, thành phần, hình thức, biện pháp, tiêu chí kiểm tra CĐM.
- Phần 2: Tổng hợp kết quả, xếp loại


14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 1
hướng dẫn ghi chép sổ Tổng phụ trách
* Phần ghi giải thưởng Dương Văn Nội
* Phần ghi công tác khác: hoạt động sáng tạo
* Phần nhận xét, đánh giá, xếp loại sổ của BGH và HĐĐ các cấp.


14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 2
hướng dẫn ghi chép sổ nghị quyết liên đội
* Phần ghi chương trình công tác Đội năm học
- Ghi theo đề án được đại hội liên đội thông qua, theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác.
- Không xây dựng 5 đợt thi đua như kế hoạch của TPT.
* Phần ghi biên bản các cuộc họp
- Phần 1: Sơ kết hoạt động đợt trước, triển khai phương hướng đợt tiếp theo.
- Phần 2: Ghi nội dung tập huấn về kĩ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội (nếu có).
* Lưu ý: đầu văn bản ghi rõ ngày, kiểm diện, thành phần; cuối biên bản có chữ kí của thư kí và TPT.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 2
hướng dẫn ghi chép sổ nghị quyết liên đội
* Phần ghi sơ kết HK I và tổng kết năm học

- Theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác, có số liệu minh hoạ, điển hình, rút kinh nghiệm cho những thành công, hạn chế.
* Phần ghi nhận xét đánh giá xếp loại sổ của TPT: mỗi học kì 1 lần, có xác nhận của BGH.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 3
hướng dẫn ghi chép sổ công tác chi đội
* Phần ghi chương trình hoạt động Đội
- Theo đề án được đại hội chi đội thông qua.
- Ghi theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác.
* Phần ghi biên bản từng tháng
- Phần1: Ghi sơ kết thi đua tháng trước và phổ biến nội dung công việc tháng tới.
- Phần 2: Ghi nội dung sinh hoạt theo chủ điểm tháng hoặc theo chuyên đề của chi đội.

14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 3
hướng dẫn ghi chép sổ công tác chi đội
* Phần ghi sơ kết học kì I, tổng kết năm học
- Ghi theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác, có số liệu minh hoạ, có xác nhận của BCH liên đội, TPT.
* Phần ghi nhận xét đánh giá của BCH Liên đội, có xác nhận của TPT và BGH.

14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 4
hướng dẫn ghi chép sổ công tác nhi đồng
* Phần ghi chương trình kế hoạch công tác nhi đồng (theo chủ điểm tháng)
- Phần I: Kế hoạch chung (đặc điểm tình hình, mục tiêu, chủ đề, nội dung chương trình nhi đồng chăm ngoan theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác).
- Phần 2: Kế hoạch theo chủ điểm từng tháng: Chỉ ghi nội dung, hình thức những hoạt động chính.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 4
hướng dẫn ghi chép sổ công tác nhi đồng
* Phần ghi kế hoạch công tác từng tháng
- Căn cứ vào chủ điểm tháng để xác định nội dung.
- Kế hoạch, kết quả công tác của từng tháng được xây dựng theo khối, ghi rõ nội dung và biện pháp thực hiện.
14.11.06
Nguyen Muoi
hoạt động 4
hướng dẫn ghi chép sổ
công tác nhi đồng
* Phần ghi sơ kết học kì I và tổng kết năm học
- Ghi theo 5 hoạt động và 9 mảng công tác.
* Phần ghi nhận xét, đánh giá của BGH nhà trường: Mỗi học kì kiểm tra 01 lần, có kí tên, đóng dấu.
Kết luận
Sổ Đội rất quan trọng vì lưu lại toàn bộ hoạt động của liên đội trong mỗi năm học, là căn cứ để xét danh hiệu thi đua các cấp của các cá nhân, tập thể Đội. Vì vậy cần ghi chép thường xuyên, bảo quản và giữ gìn cẩn thận để sổ luôn sạch đẹp.


Kể chuyện
Bạn có nghèo không?
Xin chân thành cảm ơn
sự nhiệt tình tham gia của các bạn!
Chúc các bạn thành công!
 
Gửi ý kiến